Missie

CIAP is een ‘Kunstverein’, een ledenvereniging voor actuele kunst, en voert een voor Vlaanderen uniek, autonoom beleid.

CIAP creëert een platform voor de presentatie van kunstenaars, die in hun verscheidenheid uitdrukking geven aan de hedendaagse kunstpraxis, en voor de sensibilisering van een breed publiek, dat via een participatief lidmaatschap wordt aangesproken.

CIAP houdt de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en wil voor zijn publiek een referentie zijn, zowel lokaal, regionaal als internationaal.

Om die missie te realiseren organiseert CIAP tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, kunstenaarsgesprekken, atelierbezoeken, vormingen, workshops en kunstuitstappen. CIAP geeft ook publicaties en edities uit.