Hidden / Conflict

14.12.13
—02.03.14

We leven vandaag onmiskenbaar in een beeldcultuur. In deze tentoonstelling met Lieven Nollet als kunstenaar-fotograaf en curator, onderzoeken we het grensgebied tussen het document en de artistieke beeldtaal. Wanneer wordt een documentaire een artistieke uiting?
We doen dit vooral met beelden die genomen zijn in de marge, vanuit een verborgen facet, van onze maatschappij: criminalitiet, gevangenschap, marginaliteit, …

Sleutelwerk in deze tentoonstelling is nieuw werk van Lieven Nollet, beelden die hij realiseerde van en via gevangenen in en buiten de gevangenis van Hasselt.
De ontmoeting met de gevangen (én hun buitenwereld), hun actieve deelname en hun engagement naar het fotografisch beeld vormden de basis voor dit werk.

tentoonstelling in CIAP van 14 december 2013 tot 2 maart 2014
kunstenaarsgesprek met Lieven Nollet op zondag 12 januari om 15u